Yükleniyor...
tiyatro-drama-anaokulu-başakşehir

Drama

Drama, katılımcıların atölye ortamında rol oynama, doğaçlama gibi tiyatro tekniklerini kullanarak bir olayı, anıyı, kavramı, konuyu ve düşünceyi canlandırması olarak ifade edilmektedir. Okul öncesi eğitimden itibaren bütün eğitim kademelerinde yer alan drama çalışmalarının önemi güngeçtikce artmaktadır.
Esma Hatun Anaokulu bu bilinçle eğitimde uyguladığı drama çalışmalarıyla kendini anlayan, kendini en iyi şekilde ifade edebilen, insanlara ve diğercanlılara daha duyarlı, kendine güvenen, hayal gücü gelişmiş, sorumluluk sahibi, paylaşan, hoşgörülü ve sosyal bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.