Yükleniyor...

Ana Sınıfı Nedir?

Genellikle beş yaşını bitirmiş çocukları ilköğretime hazırlayan sınıf. Ana sınıfları 5-6 yaş grubundaki çocuklara hizmet verir. Ana sınıfları çoğunlukla ilkokullar bünyesinde yer alır.

Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57 ayını dolduran ve 68 ayını doldurmayan çocuklar anasınıfına kaydedilebilir. Ayrıca bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan ana sınıflarına 45 - 56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.