Esma Hatun Yuvası bünyesinde tüm sınıflarda Etkileşimli (Akıllı)  
  tahta kullanılmaktadır. Bununla beraber tüm derslerde dersin  
 

işlenişine uygun teknolojik araç-gereç kullanılmaktadır.

 
 
Bodrum Kat Planı Zemin Kat Planı 1.Kat Planı